Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizeaza prin 4 centre nationale si 6 centre regionale de sanatate publica, organizate in structura acestuia, fara personalitate juridica.

Centrele nationale, care asigura coordonarea profesionala specifica pe plan national a Institutului, sunt:

a)    Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);

b)    Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC);

c)    Centrul National de Evaluare si Promovare a Starii de Sanatate (CNEPSS).

d)    Centrul National de Statistict si Informatica în Sanatate Publica (CNSISP)

Centrele regionale de sanatate publica, care asigura coordonarea si executia profesionala la nivel regional a Institutului, sunt:

a)    Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti (CRSPB);

b)    Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj (CRSPC);

c)    Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi (CRSPI);

d)    Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara (CRSPT);

e)    Centrul Regional de Sanatate Publica Targu Mures (CRSPM);

f)    Centrul Regional de Sanatate Publica Sibiu (CRSPS).

In cadrul Institutului functioneaza un consiliu de coordonare format din 13 membri, care are rolul de a aproba principalele directii de actiune in domeniile de strategie, organizare si functionare a Institutului.

Organigrama Institutului National de Sanatate Publica

Regulamentul de Organizare si Functionare al INSP in vigoare incepand cu data de 12.02.2019

Cod Etic INSP

Hotararea de Guvern 1414 pentru Infiintarea, Organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica

Ordin NR.1363 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr.261/2010 privind aprobarea  Organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare a  Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti

Regulament de Organizare si Functionare a Institutului National de Sanatate Publica

Regulament intern al INSP

Regulament de functionare al consiliului stiintific din cadrul INSP