Tipărire

Informare Toxicologica

 

        In vederea respectarii prevederilor  art. 45 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 producatorii, importatorii şi utilizatorii din aval care plaseaza amestecuri pe piaţă şi clasificate ca fiind periculoase în temeiul efectelor fizice sau asupra sănătăţii isi vor crea conturi si vor introduce amestecurile in Registrul National de Informare Toxicologica denumit ReTox la adresa https://insp.gov.ro/index.php/registrul-de-informare-toxicologica

Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Organisme responsabile cu primirea informatiilor referitoare la sanatate (art. 45 CLP):

 

Dansk casino uden NemID
velkomstbonus uden krav om indbetaling
jokaroom vip