R software – biostatistică și modelare matematică

Pilotarea modelului de îngrijire în ambulatoriu

Acte normative implementate in cadrul proiectului

Colaborarea cu Asociatia Romana Anti-SIDA 

TITLUL PROIECTULUI

Ministerul Sănătății este promotorul principal al proiectului ROU-T-MOH ”Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” având ca parteneri Fundația Romania Angel Appeal și  Institutul Național de Sănătate Publică.

DURATA ȘI SURSA DE FINANȚARE

Proiectul a debutat în luna octombrie a anului 2018 pentru o perioadă de trei ani fiind finanțat de Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei.

SCOPUL

Întărirea capacității sistemului de sănătate din România, în special în ceea ce privește îngrijirile pentru tuberculoză, având următoarele obiective generale:

 1. Consolidarea capacității țării de a elabora și implementa strategii naționale, planuri de acțiune și programe naționale de sănătate, în special în domeniul bolilor transmisibile, inclusiv tuberculoza;
 2. Protejarea și promovarea drepturilor omului, a eticii și a echității în accesarea serviciilor medicale de bază;
 3. Îmbunătățirea furnizării de servicii medicale, prin decizii clinice și manageriale bazate pe dovezi și prin infrastructură durabilă;
 4. Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului la populația cea mai vulnerabilă, mai puțin deservită și la risc mare de îmbolnăvire;
 5. Consolidarea răspunsurilor, sistemelor și a angajamentului comunităților pentru controlul bolilor.

Proiectul va contribui la creșterea eficienței utilizării fondurilor publice pentru servicii de sănătate, prin remodelarea furnizării de servicii de îngrijire a TB și tranziția de la un model centrat pe spital, la unul bazat pe servicii ambulatorii și comunitare, centrate pe pacient. 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII

 1. A fost înființată Unitatea de Planificare și Implementare a Politicilor (UPIP) în cadrul Ministerului Sănătății;  
 2. Pilotarea unui mecanism nou de contractare a serviciilor, cu doua ONG-uri cu experiență în domeniu, care să ofere servicii de sprijin pentru populațiile cheie/vulnerabile;
 3. Experții naționali au efectuat cercetări, interviuri și vizite la nivelul instituțiilor implicate în achiziționarea de medicamente pentru tuberculoză și au elaborat raportul “Evaluarea critică a Sistemului Sanitar din România în contextul UE” cu scopul creșterii capacității Ministerului Sănătății și a Programului Național de a achiziționa bunuri;
 4. În temeiul Legii nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei, s-au făcut progrese importante, fiind aprobate și implementate o serie de acte normative;
 5. A fost pilotat noul model de îngrijire a pacienților cu tuberculoză cu scopul de a se crea tranziția către un model de îngrijire în ambulatoriu;
 6. Dezvoltarea unui model de servicii comunitare integrate;

Proiectul urmărește și îmbunătățirea rezultatelor tratamentului la populația cea mai vulnerabilă, cu cel mai mare risc de îmbolnăvire și de transmitere, prin crearea unui centru dedicat în București, a cărei locație este încă în dezbatere.