Întrucât unul dintre obiectivele proiectului ”ROU-T-MOH Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” este tranziția către îngrijirea în ambulatoriu, pe parcursul anului 2020 a fost pilotat  noul model de îngrijire a pacienților cu tuberculoză.

Obiectivele acestuia au fost scăderea, cu 65%, a ratei de spitalizare a pacienților cu TB BK negativă, de la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” și tratarea, a cel puțin 65%, dintre pacienții cu TB BK negativă, din regiunea București, exclusiv în ambulatoriu.

Rezultatele obținute au fost îmbucurătoare întrucât rata de spitalizare a pacienților cu TB, de la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” a scăzut, cu 44%, iar tratarea a 42,86% dintre pacienții cu TB, cu bacteriologie negativă, din regiunea București, s-a produs exclusiv în ambulatoriu.

1 din 5 pacienți, cu TB BK negativ, care au fost înregistrați în anul 2020, au început tratamentul în ambulatoriu;

Pacienții care au început tratamentul anti-TB în dispensare nu au necesitat spitalizare;

De la începutul proiectului, aproximativ 43% dintre pacienții cu TB cu frotiu negativ, înregistrați de dispensarele incluse în programul pilot, au fost tratați exclusiv în ambulatoriu.

În urma acestui proiect pilot s-au conturat și câteva recomandări în vederea îmbunătățirii tratării pacienților TB precum:

  • Efectuarea analizelor de sânge, la nivel de dispensar, pentru monitorizarea biologică a pacienților;
  • Instruirea unui număr mai mare de asistenți comunitari în scopul monitorizării, la domiciliu, a pacienților cu TB ce nu necesită spitalizare dar care, din varii motive, sunt în imposibilitatea deplasării la dispensar;
  • Instruirea unui număr mai mare de psihologi pentru asigurarea nevoilor pacienților cu TB;
  • Creșterea capacității dispensarului de a gestiona reacțiile adverse prin asigurarea de medicamente suport, cu scopul evitării întreruperii tratamentului sau spitalizarea.