Proiectul Creşterea accesului la servicii de prevenţie primară pentru copii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”

Promotor: Ministerul Sănătăţii

Unitate de implementare-Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu

Parteneri Principali: Institutul de Sănătate Publică din Oslo Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Asociaţia Română de Psihologia Sănătăţii

Finanţare: Programul Norvegian de Cooperare cu România, administrat de Innovation Norway Cofinanțare: Ministerul Sănătăţii Perioada de implementare: aprilie 2009-aprilie 2011 Scopul proiectului: Creşterea procentului copiilor şi adolescenţilor care au un stil de viaţă sănătos

Populația țintă: Copiii și adolescenții din România

Un proiect complex cu 4 componente:

 • Cercetare
 • PR
 • Creşterea capacităţii instituţionale
 • Legislativă

Componenta de cercetare

 • HBSC (Health Behaiviour in School Aged Children)
 • Analiza de social-marketing –copii şi familii
 • Intervenţii pilot în şcoli şi grădiniţe pentru testarea schimbărilor de comportament şi a instrumentelor elaborate

Comportamente nesanatoase identificate in urma cercetarii:

 • Consumul de apă (nu de suc)
 • Consumul de fructe şi legume
 • Consumul zilnic de mic dejun
 • Îmbunătăţirea activităţii fizice

Campania de PR Campanie nationala de IEC privind schimbarea de comportamente nesanatoase privind alimentaţia si activitatea fizica Spoturi TV (3) si radiospoturi (4), materiale promotionale. Creşterea capacităţii instituţionale

 • Parteneriate interinstituţionale locale/judeţene
 • Planuri judeţene de acţiune în domeniul alimentaţiei sănătoase şi activităţii fizice
 • Activităţi de training la nivel judeţean şi naţional –profesionişti din domeniu/ decidenţi locali
 • Elaborarea unui ghid de intervenţie în comunitate

Rezultate:

 • 42 Parteneriate interinstituţionale locale/judeţene
 • 42 Planuri judeţene de acţiune în domeniul alimentaţiei sănătoase şi activităţii fizice
 • 400 de institutii publice si ONG-uri partenere la nivel national si local in planurile de actiune in domeniul nutritiei si activitatii fizice.
 • Au participat la activitati de training pentru utilizarea ghidului de interventie 868 profesionisti si au fost instruiti 118 decidenti locali pentru eleborarea si implementarea planurilor locale/judetene de actiune in domeniul nutritiei si activitatii fizice.
 • Au fost achizitionate echipamente pentru 501 microproiecte care sa catalizeze planurile judetene de Microproiectele au fost aprobate in doua runde pe baza de competitie organizată de DSP-urile judetene. Materialele au fost distribuite prin DSP-uri catre beneficiari (scoli, gradinite), respectiv 501 scoli si gradinite.

Legislativă

 • Propuneri de schimbari legislative către autorităţile locale/ naţionale
 • Programe naţionale

Buget alocat 1.530.000 euro

Buget cheltuit: 1 026 299,12 euro din care: - 872 354,25 euro (85% fonduri norvegiene) si - 153 944, 87 euro (cofinantare MS, 15%) din care: 25 000 euro contributie in natura si 128 944,87 euro cofinantare cash