Proiectul Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate – o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie, proiect  coordonat de Institutul pentru Politici Publice  Bucureşti, finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, are ca scop combaterea discriminării şi îmbunătăţirea situaţiei copiilor de etnie romă din comunităţile selectate (Bolintin Vale și Vărăști din județul Giurgiu, respectiv Corbasca și Valea Seacă din Bacău), concomitent cu atenuarea inegalităţilor/excluziunii sociale prin implicarea activă a unei echipe multidisciplinare de specialişti în domenii complementare (asistenţă şi incluziune socială, antidiscriminare, sănătate) în vederea promovării în rândul beneficiarilor a unei vieţi sănătoase prin prevenirea bolilor transmisibile specifice copiilor. 
Prin specialiştii în imunizare şi experţii în formare şi  promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Institutul Naţional de Sănătate Publică participă la realizarea unui
studiului de caz  în cele 4 comunităţi selectate pentru diagnoza excluziunii romilor având ca premise lipsa accesului la servicii de sănătate/informării,  la elaborarea modelului de intervenție timpurie integrată pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire la copii și, pe baza acestuia, a curriculei de formare pentru echipele multidisciplinare. De asemenea INSP contribuie la cele 4 sesiuni de formare  adresate la nivel comunitar echipelor multidisciplinare privind modelul de intervenție timpurie integrată pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire la copii şi  la conștientizarea în comunităţi  cu privire la importanţa educaţiei pentru sănătate şi a prevenirii bolilor transmisibile la copii prin vaccinare prin elaborarea unui concept de campanie de promovare a sănătăţii.

 

INSP sprijină activ toţi partenerii proiectului în promovarea sănătăţii persoanelor din comunităţi vulnerabile.