Activități

 

bnt-ms

Activitatea 1. Elaborarea și actualizarea ghidurilor de prevenție clinică și a instrumentelor operaționale cu cele mai noi informații din domeniul prevenției pentru a face posibilă identificarea riscurilor individuale de BNT la pacienții medicilor de familie

 • Elaborarea unui Ghid de prevenție clinică (conținând instrumentele de suport pentru comunicarea riscurilor și furnizarea serviciilor de consiliere);
 • Recomandările Ghidului de prevenție, bazate pe dovezi, vizând intervențiile preventive adresate principalilor factori majori de risc legați de stilul de viață (alimentație, activitate fizică, consum alcool, fumat) sunt implementate în activitatea preventivă curentă;
 • Dezvoltarea unei soluții IT ( soft dedicat), cu ajutorul căreia se înregistreaza date privind consultațiile preventive la adulți și copii și se culeg informații legate de riscurile de boală;
 • 25000 persoane(de pe listele medicilor de familie din cabinetele pilot) beneficiază de consultație preventivă cu ajutorul instrumentelor dezvoltate.

 

Activitatea 2. Elaborarea instrumentelor necesare medicilor de familie pentru a controla riscurile identificate de boală la pacienți (riscul de diabet, boli cardiovasculare coronariene, boli psihice, consum de alcool, cancer)

 • 100 de unităţi de asistenţă medicală primară selectate și 100 acorduri de participare semnate;
 • 25 sesiuni de instruire pentru implementarea ghidurilor de prevenție și a soluției IT în cabinetele  MF selectate;
 • 250 de persoane din AMP instruite pentru utilizarea ghidului și a soluției IT elaborate;
 • 100 toolkits achiziționate pentru sprijinirea punerii în aplicare a intervenţilor recomandate în cele 100 unităţi pilot de AMP;
 • Elaborarea unui pachet educațional de instruire pentru platforma e-learning.

 

Activitatea 3. Instruirea personalului din asistența medicală primară pentru efectuarea interviurilor motivaționale

 • Elaborarea materialelor pentru cursuri;
 • Efectuarea cursurilor de instruire și activităților interactive;
 • Instruirea unui număr de 60 persoane din AMP, la nivel national, pentru efectuarea interviurilor motivaționale.

  

Activitatea 4. Instruirea medicilor de familie/ asistenților comunitari în vederea utilizării instrumentelor mai sus menționate

 • Dezvoltarea unei platforme de e-learning;
 • Elaborarea materialelor și a modulelor de curs pentru a fi încărcate pe platformă;
 • Instruirea a 45 persoane din AMP în ceea ce privește factorii de risc pentru BNT;
 • Tipărirea ghidului de prevenție clinică elaborat.

 

Activitatea 5. Revizuirea și tipărirea manualului existent, instruirea educatorilor și profesorilor + studiu HBSC (Health Behaviour in School Aged Children)

 • Elaborarea unui  Ghid de intervenţie pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţe şi şcoli;
 • Realizarea a 2 sesiuni TOT pe baza informațiilor ghidului elaborat;
 • Sesiuni de formare în toate cele 42 județe ale țării;
 • 16800 exemplare ale ghidului tipărite și distribuite în cele 42 județe ale țării;
 • Minim 890 profesioniști de educație pentru sănătate din toată țara instruiți în vederea utilizării instrumentelor elaborate ale ghidului;
 • Minim 84 școli și grădinițe la nivel național în care urmează să se distribuie ghidul;
 • Minim 20000 de copii din școli și grădinițele din toată țara vor beneficia de ghidul elaborat și promovat;
 • Realizarea studiului HBSC – România /2015 ;
 • Elaborarea raportului național HBSC/România 2014/2015 .

 

Activitatea 6. Advocacy pentru stabilirea cadrului legislativ necesar activităților sustenabile

 • Realizarea a 2 sesiuni de consens legislativ;
 • O propunere de modificare legislativă elaborată.

 

Activitatea 7. Asigurarea vizibilității proiectului

 • 1 Conferință de lansare a proiectului;
 • 2 sesiuni de consens pentru implementarea ghidurilor dezvoltate;
 • Newsletter (romana si engleza) disponibil pe websiteul INSP la adresa http://insp.gov.ro/sites/1/newsletter/ ;
 • 1 Conferință de finalizare a proiectului.

 

Activitatea 8. Managementul de proiect și auditare

 • Management de proiect derulat constant pe toată durata de implementare a proiectului;
 • Audit extern realizat periodic.

 

 

Activitățile proiectului s-au finalizat la data de 30 aprilie 2017.

 

 

Powered by WordPress | Free Best Free WordPress Themes | Thanks to WordPress Themes Free, WordPress Themes and Themes Directory