Informatii publice pentru produsele biocide plasate pe piata in baza acordarii certificatelor de Recunoastere mutuala
potrivit articolului 11, par.19 din Anexa 2 a Ordinului nr. 871/1300/104/2017 (pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia).

Vizualizare/Descarcare


Pagina in
        curs de actualizare