Biocide

Legislatie1. REGLEMENTĂRI COMUNITARE

REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul delegat nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (Text cu relevanţă pentru SEE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 414/2013 AL COMISIEI din 6 mai 2013 privind precizarea procedurii de autorizare a acelorași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul nr. 334/2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, în ceea ce priveşte anumite condiţii de acces pe piaţă (Text cu relevanţă pentru SEE
Regulamentul nr. 354/2013 privind modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI cu modificarile si completarile ulterioare.(Text cu relevanţă pentru SEE
Regulamentul delegat (UE) nr. 492/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI în ceea ce privește normele privind reînnoirea autorizațiilor pentru produsele biocide care fac obiectul recunoașterii reciproce Text cu relevanță pentru SEE
Regulamentul (CE) 1272/2008 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor

2.    LEGISLAŢIE PRIMARĂ

Ordonanța de urgență nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide În vigoare de la 13 iunie 2019. Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 13 iunie 2019. Formă aplicabilă la 14 iunie 2019". Pentru modificari ulterioare a se consulta PL-x nr. 346/2019 si L286/2019. A se vedea si comunicatul de presa de pe site-ul Ministerului Sanatatii
English updated version here
.

Ordinul nr. 629/900/82/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.În vigoare de la 17 iulie 2017. Publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 563 din 17 iulie 2017. English updated new version here.

Hotărârea nr. 345/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. În vigoare de la 12.05.2016

ORDIN Nr.10 din 8 ianuarie 2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei. ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII si PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 29 martie 2010. Ultima actualizare s-a facut pe data de 29 iunie 2017 conform Ordinului nr. 604/880/78/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 29 iunie 2017, care modifica precedenta actualizare din data de 09.09.2016 conform Ordinului nr. 910/2016 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 07.09.2016. Versiunea in limba engleza actualizata si consolidata cu Ordinului nr. 910/2016 (the new latest-updated English version. It is very new and do reflect the latest standards and requirements )

Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. English updated new version here.

Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare ;

Hotărârea Guvernului nr. 933/2010 privind modificarea si completarea HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 870/1170/98/2017 (New: English updated new version here.) pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007. Versiunea publicata pe acest site este forma consolidata din data de 12 octombrie 2017 la "Ordinul nr. 10/2013 privind tarifele percepute de autoritățile competente pentru activitățile aferente procedurilor de plasare pe piață a produselor biocide". Ordinul nr. 870/1170/98/2017 a fost publicat in Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, 801/10.X.2017 ). English updated new version here.

Ordinul nr. 10/2013 (actualizat la data de 10.09.2017 conform Ordinului nr. 870/1170/98/2017 publicat in Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, 801/10.X.2017 )privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
Versiunea neactualizata (veche) in limba engleza (old not updated English version. Warning: It is very deprecated and do not reflect the latest tariffs and prices.)

Ordinul nr. 871/1300/104/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. În vigoare de la 26 octombrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 26 octombrie 2017. Nu există modificări până la 02 noiembrie 2017. • Ordinul nr. 637/2492/50 din 2012 al Ministrului Sănătaţii, al Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor şi al Presedintelui Autoritaţii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificarile ulterioare. Versiunea de pe acest site reprezinta forma consolidata cu Ordinul nr. 871/1300/104/2017. Consolidarea din data de 09 noiembrie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 17 august 2012

Ordinul nr. 709/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 20 aprilie 2015.

Ordinul nr. 445/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 20 aprilie 2015.

REGISTRUL NATIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE

3.    LEGISLAŢIE SECUNDARĂ

Hotărârea de Guvern nr. 1408 din 2008  privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.