Home

 

Conducerea executiva a Centrul National de Evaluare si Promovare a Starii de Sanatate (CNEPSS) este asigurata de un director. In subordinea nemijlocita a directorului CNEPSS se afla:

a) Compartimentul evaluarea sanatatii si BNT prioritare;

b) Compartimentul sanatatea copiilor, tinerilor si colectivitatilor de invatamant;

c) Compartimentul promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate;

d) Compartimentul informatica si management programe sanatate si promovarea sanatatii.

 

CNEPSS asigura coordonarea profesionala specifica pe plan national a Institutului, exercitand urmatoarele atributii generale:

a) coordoneaza tehnic si metodologic elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de sanatate din domeniul specific;

b) identifica prioritatile de monitorizare a sanatatii populatiei si grupurilor specifice in conformitate cu indicatorii starii de sanatate in vigoare din Romania si solicitate de Comisia Europeana;

c) participa la elaborarea metodologiilor de monitorizare si supraveghere si evaluare a sanatatii in relatie cu mediul;

d) participa la studii si cercetari pentru evaluarea sanatatii in relatie cu mediu;

e) realizeaza Raportul anual privind starea de sanatate a populatiei in relatie cu principalii determinanti;

f) coordoneaza metodologic la nivel national monitorizarea dezvoltarii fizice si a supravegherii starii de sanatate a copiilor si tinerilor din colectivitati si a conditiilor igienico-sanitare din unitatile de ocrotire, educare si instruire pentru copii si tineri pentru identificarea riscurilor pentru sanatatea copiilor;

g) elaboreaza normele de referinta nationale privind nivelul de dezvoltare fizica a copiilor si tinerilor, utilizate pentru depistarea tulburarilor de crestere;

h) organizeaza, gestioneaza baza de date si elaboreaza Raportul anual privind sanatatea copiilor si tinerilor;

i) actualizeaza si implementeaza indicatorii sanatatii publice;

j) analizeaza si disemineaza rezultatele si cunostintele referitoare la determinantii sanatatii si propune recomandari pentru interventii specifice;

k) efectueaza expertize, ofera asistenta tehnica si realizeaza servicii de sanatate publica la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

l) participa la elaborarea de proiecte de acte normative;

m) ofera programe de educatie continua;

n) propune si realizeaza anchete si studii specifice in vederea indeplinirii misiunii de supraveghere si evaluare a starii de sanatate a populatiei;

o) participa la programe internationale si stabileste parteneriate cu institutii cu preocupari similare din alte tari in vederea efectuarii de studii si cercetari comparative si a schimbului de experienta si informatii;

p) propune si, dupa caz, asigura reprezentarea domeniului de activitate in relatie cu partenerii institutionali nationali si internationali;

q) asigura diseminarea cunostintelor stiintifice bazate pe dovezi prin elaborarea si publicarea de materiale informative si educationale;

r) pune in aplicare reglementarile specifice prevazute in alte acte normative aplicabile domeniului;

s) implementeaza campanii de informare, educare, comunicare cu privire la teme din domeniul de competenta, cu avizul Ministerului Sanatatii;

t) elaboreaza ghiduri metodologice in domeniile de competenta.

Powered by WordPress | Free Best Free WordPress Themes | Thanks to WordPress Themes Free, WordPress Themes and Themes Directory