CNEPSS

CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE

Art. 36. Conducerea executivă a CNEPSS este asigurată de un director.

Art. 37. În subordinea nemijlocită a directorului CNEPSS se află:
a) Serviciul evaluarea sănătății și boli netransmisibile prioritare;
b) Serviciul promovarea sănătății și educație pentru sănătate.

Art. 38. CNEPSS asigură coordonarea profesională specifică a Institutului, a rețelei naționale de promovare și evaluare a sănătății, exercitând următoarele atribuții generale:
a) asigură funcția de coordonare tehnică profesională a structurilor de specialitate de la nivelul CNEPSS,CRSP și asigură suportul tehnic profesional structurilor de specialitate care desfășoară activități de evaluare a sănătății și determinanților acesteia pentru copii și tineri, populația generală, grupuri vulnerabile și promovarea sănătății din direcțiile de sănătate publică;
b) coordonează metodologic, pe baza programelor naționale specifice, activitățile desfășurate în domeniul de evaluare și promovare a sănătății;
c) propune obiectivele și activitățile programelor din domeniul specific;
d) propune și realizează anchete și studii specifice în vederea îndeplinirii misiunii de supraveghere și evaluare a stării de sănătate a populației;
e) propune Calendarul activităților de promovare a sănătății și coordonează elaborarea materialelor-suport cu privire la teme din domeniul de competență, cu avizul Ministerului Sănătății;
f) integrează rezultatele supravegherilor specifice și monitorizării sănătății publice și realizează Raportul anual privind starea de sănătate a populației în relație cu principalii determinanți;
g) integrează rezultatele supravegherilor specifice și monitorizării sănătății publice și realizează Raportul anual privind sănătatea copiilor și tinerilor;
h) elaborează și implementează metodologii și ghiduri metodologice în domeniile de competență;
i) participă la studii și cercetări naționale și internaționale, la acțiunile comune ale Uniunii Europene în domeniul specific;
j) propune planuri de acțiune și strategii în domeniul de competență;
k) elaborează proiecte și participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul de competență;
l) elaborează și derulează programe de perfecționare profesională în domeniul de promovare și evaluare a stării de sănătate;
m) asigură reprezentarea domeniului de activitate în relație cu partenerii instituționali naționali și internaționali;
n) asigură diseminarea cunoștințelor științifice bazate pe dovezi prin elaborarea și publicarea de materiale informative și educaționale;
o) verifică și validează informațiile și indicatorii stării de sănătate din sfera de activitate solicitați de Comisia Europeană și alte foruri internaționale;
p) colaborează cu organizații naționale și internaționale în probleme de promovare și evaluare a sănătății;
q) propune experții desemnați cu pregătirea și participarea la grupurile specifice de lucru de la nivelul UE;
r) efectuează expertize și evaluări, oferă asistență tehnică și realizează servicii de sănătate publică la solicitarea unor persoane fizice sau juridice în domeniul specific;
s) participă la evenimente științifice de specialitate pe domeniul de competență;
t) coordonează activitățile Secretariatul tehnic al Consiliului național pentru coordonarea politicilor și acțiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România.

Powered by WordPress | Free Best Free WordPress Themes | Thanks to WordPress Themes Free, WordPress Themes and Themes Directory