Mediere sanitara

Propunere privind investirea mediatorului sanitar – monitor județean

In data de 17 septembrie 2014 Unitatea de Asistență Tehnică, Monitorizare si Evaluare a activității de mediere sanitară (UATME) din Institutul Național de Sănătate Publică a adresat Direcțiilor Județene de Sănătate Publică o propunere privind investirea mediatorului sanitar – monitor județean pentru îmbunătățirea funcționării programului de mediere sanitară.

Printre noile roluri ale mediatorului sanitar – monitor județean se pot regăsi următoarele:

  • Organizarea lunară a întâlnirilor cu mediatoarele sanitare din județ și colectarea rapoartelor de activitate, în cadrul unui proces planificat si organizat,
  • Identificarea problemelor grave din comunități care necesită intervenție rapidă,
  • Transmiterea de informații privind activitățile de mediere sanitară de la nivelul județului către Direcția de Sănătate Publică și către UATME.

Se consideră că prin colaborarea realizată intre reprezentantul DSP si monitorul judeţean, pe lîngă activitatea de colectare de date si transmitere de informații cu privire la activitățile de mediere sanitară de la nivel local (necesități, probleme întâmpinate, rezultate obținute, etc), se va realiza și o mai bună colaborare și coordonare a celorlalte mediatoare din județ.

Pentru implementarea propunerii a fost recomandată și transmisă o listă a persoanelor selectate de UATME pentru a ocupa funcţia de monitor judeţean, în urma evaluarii experților de la nivelul UATME. Lista transmisă este accesibilă aici. In cazul județelor în care nu au fost organizate cursuri de formare a mediatorilor sanitari de către UATME, reprezentantul desemnat de către Direcția Județeană de Sănătate Publică pentru coordonarea metodologică a activității de asistență medicală comunitară a fost rugat să identifice în respectivul judet mediatoarea sanitară care să poată prelua atribuţiile propuse pentru mediator sanitar – monitor judeţean.

Powered by WordPress | Free Best Free WordPress Themes | Thanks to WordPress Themes Free, WordPress Themes and Themes Directory