reFEM-Onco-Ro

banner

 

ReFormarea și Eficientizarea Managementului Oncologic în Romania – 111379

 

În data de 21.08.2018 Fundația Renașterea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare cu POCA (Programul Operațional Capacitatea Administrativă ), în vederea implementării proiectului ReFormarea și Eficientizarea Managementului Oncologic în Romania (reFEM-Onco-Ro), ce va fi desfașurat în parteneriat cu INSP (Institutul Național de Sănătate Publică ).

Durata implementarii proiectului este de 16 luni. Scopul proiectului este: creșterea gradului de conștientizare și recunoaștere în societatea noastră a importanței screening-ului în documentele legislative și nevoia de adoptare a unui comportament preventiv în afecțiuni oncologice în rândul populației generale.

Principalele obiective ale proiectului sunt: promovarea activităților și obiectivelor proiectului în rândul persoanelor din grupul țintă și a stakeholderilor din domeniu, creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței prevenției și screening-ului în domeniul afecțiunilor oncologice, creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței identificării și propunerii unor schimbări legislative care să răspundă nevoilor populaței generale.

Rezultatele principale propuse:

 • 1 instrument de monitorizare independentă a politicilor publice operațional
 • 1 raport de monitorizare a policitilor publice și monitorizare constantă a modului de implementare a politicii publice actuale;
 • 1 cercetare cantitativă și calitativă pentru identificarea stadiului actual al programelor de screening privind cancerul de col uterin finalizată și diseminată printr-un raport intermediar și unul final
 • 1 rețea de ONG-uri în domeniul sănătății femeii constituită și activă;
 • 40 persoane din ONG-urile rețelei formate în domenii de interes – transparență publică, navigator pacienți, dezvoltare de politici publice
 • Mecanisme de consultare civică aplicate: 5 grupuri de lucru cu ONG, 9 dezbateri cu autorități publice și ONG
 • 1 manual de bune practici în ceea ce privește propunerea de politici publice pregătit;
 • 1 propunere de politică publică elaborată, în mai multe scenarii;
 • 1 propunere de politică publică acceptată

Cele 5 activitati principale propuse in cadrul proiectului, sunt:

 • Analiza politicilor publice din România din perspectiva programului național de screening pentru cancerul de col uterin
 • Sesiuni de capacitare și formare în domenii relevante a personalului ONG („Transparenta decizionala”, „Dezvoltare politici publice alternative” si „Initiere in meseria de navigator de pacienti”)
 • Dezvoltarea unor mecanisme de dialog civic și consultare în vederea identificării aspectelor cheie în domeniul screening-ului pentru cancerul de col uterin
 • Elaborarea și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă pentru programul național de screening al cancerului de col uterin
 • Management de proiect

refem

 

implementare

 

beneficiar

Powered by WordPress | Free Best Free WordPress Themes | Thanks to WordPress Themes Free, WordPress Themes and Themes Directory